Reset

over identiteit, gemeenschap en democratie

EAN:  9789464369007
Publicatie datum:   14-10-2021
Uitvoering:  Hardback
Taal:  Nederlands
Aantal pagina's:  608

  Bestelbaar

Europa kende na de Tweede Wereldoorlog een periode van grote vooruitgang met toenemende gelijkheid,stijgende productiviteit, expansie van het onderwijs en fundamentele wetenschappelijke en technologische doorbraken. Maar in de jaren zeventig begon het tij te keren. In de eerste periode was het beleid gericht op de gemeenschap; in de tweede was het (neo)liberaal. Het nieuwe neoliberale regime droeg bij tot instabiliteit in Afrika en het Midden-Oosten, tot massale illegale migratie ook. In tal van westerse landen groeide de interne verdeeldheid. Sinds 2008 is dit regime in diepe crisis. De vertrouwde vormen van gemeenschapsdenken – christendemocratie en sociaaldemocratie – zijn inmiddels zodanig geliberaliseerd dat zij niet in staat blijken terug te keren naar een beleid gestoeld op gemeenschapsdenken. Die taak valt vandaag het nationalisme te beurt. Dit boek verduidelijkt de aard en oorsprong van het verschil tussen gemeenschapsdenken en liberalisme. Het beschrijft hoe een reset mogelijk is. Hoe democratie kan worden hersteld, hoe kan worden teruggekeerd naar een vreedzamer wereld met meer welvaart, welzijn en vooruitgang.

Dit boek verduidelijkt de aard en oorsprong van het verschil tussen gemeenschapsdenken en liberalisme. Het beschrijft hoe een reset mogelijk is, hoe democratie kan worden hersteld.

In de Lage Landen is Reset ongetwijfeld een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia. Hopelijk lezen de Europese plannenmakers mee.
— RIK VAN CAUWELAERT

  EAN: 9789464369007
  Auteur: 
  Uitgever: Ertsberg
  Publicatie datum:   14-10-2021
  Uitvoering: Hardback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 161 mm
  Breedte: 237 mm
  Dikte: 42 mm
  Gewicht: 985 gr
  Status:  Bestelbaar
  Aantal pagina's: 608
  Keywords:   Europa;politiek;1945-