De professionele identiteit van de sociaal werker

EAN:  9789493012318
Publicatie datum:   07-04-2022
Uitvoering:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal pagina's:  100

  Te Bestellen

Sociaal werk heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: het bevorderen van sociaal functioneren van mensen die kwetsbaar zijn of zich in kwetsbare omstandigheden bevinden. Afgelopen decennia zijn er veel veranderingen in het beroep van sociaal werkers. Legitimeringsvraagstukken betreffen het ‘waartoe’ en het ‘hoe’ van sociaal werk, in het licht van de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, de nadruk op evidence based practice en een ervaren ‘mismatch’ tussen waarden van sociaal werk en de uitvoeringspraktijk.

In deze openbare les gaat Leonie le Sage in op ontwikkelingen die sociaal werk als professioneel beroep onder druk zetten, en op mogelijkheden die er zijn voor sociaal werkers om juist vanuit hun kernkwaliteiten bij te dragen aan samenlevingsvraagstukken. Deze kernkwaliteiten zijn waardevol bij de interprofessionele samenwerking aan weerbarstige vraagstukken in de Rotterdamse grootstedelijke omgeving, zoals kansenongelijkheid, polarisatie, gezonde leefstijl en ecologische duurzaamheid. Belangrijk hierbij is, zo zal zij betogen, dat de onderzoekende en normatieve vermogens van sociaal werkers versterkt worden, en daarmee het ‘hoe’ en ‘waartoe’ van sociaal werk.
Leonie le Sage is lector ‘Professionele identiteit van de sociaal werker’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden.

  EAN: 9789493012318
  Auteur: 
  Uitgever: Gopher B.V.
  Publicatie datum:   07-04-2022
  Uitvoering: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 238 mm
  Breedte: 170 mm
  Dikte: 9 mm
  Gewicht: 233 gr
  Status: Te Bestellen
  Aantal pagina's: 100