Het spook van het confederalisme

België met vier

EAN:  9789493306387
Publicatie datum:   06-04-2023
Uitvoering:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal pagina's:  186

  Bestelbaar

In het politiek debat rond de aanpassing van de Belgische instellingen aan de evolutie van de samenleving, wordt het begrip ‘confederalisme’ op grote schaal geframed als een bedreiging, een nachtmerrie, die stilaan een soort institutioneel spook wordt. Voorbijgaand aan allerlei vooroordelen, analyseert de historicus Philippe Destatte de begrippen federalisme en confederalisme door te wijzen op hun constante aanwezigheid in het recente verleden van België. Beginnend bij het einde van de 18e eeuw om naar 2020 terug te keren, nodigt hij de lezer uit om de geschiedenis van deze periode beter te begrijpen door deze concepten en hun evolutie te testen. De inherente moeilijkheid aan het gebruik van de begrippen federalisme en confederalisme ligt in de afwezigheid van consensus over een definitie waarmee we ze kunnen vatten. Ongetwijfeld is dit net een rijkdom voor het democratisch debat.
Samen met Jacques Brassinne pleit Philippe Destatte voor de oprichting van een België, bestaande uit vier gelijke entiteiten: Brussel, Vlaanderen, Oost-België en Wallonië. Dit boek bevat een serie teksten, geschreven in de voorbije jaren, die stof tot nadenken geven, zodat iedereen rustig en met kennis van zaken komende onderhandelingen kan benaderen.

Jacques Brassinne de La Buissière, erevoorzitt er Institut Destrée: “Door het huidige institutionele stelsel, dat grotendeels ondoeltreffend is en voor veel te veel burgers onbegrijpelijk, te vereenvoudigen, kunnen we hopen dat een groot deel van de bevolking zich door het project zal laten verleiden en zich erachter zal scharen."

  EAN: 9789493306387
  Auteur: 
  Uitgever: Perruptio bv
  Publicatie datum:   06-04-2023
  Uitvoering: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 230 mm
  Breedte: 150 mm
  Dikte: 17 mm
  Gewicht: 321 gr
  Status:  Bestelbaar
  Aantal pagina's: 186
  Keywords:   federalisme;belgië